Modüller

K12NET Okul/Kurs Yönetim Yazılım Sistemleri

K12NET, bir eğitim kurumunun ihtiyaç duyabileceği modülleri içinde barındıran, okul/kurs yönetim yazılım sistemidir. 43 Modülden oluşmaktadır. Dış dünyaya açılan personel portalı, öğretmen portalı, öğrenci-veli portalı olmak üzere 3 portaldan oluşmaktadır.

K12Netsunum

 

1-İletişim Modülü

K12Net’te iletişim, 4 kanaldan yürütülebilmektedir. 3’ü ücretsiz olmak üzere (ekran mesajı, duyuru, e-mail) 4 türde mesaj gönderimi sağlayabilirsiniz. SMS gönderimi ise altyapımıza uygun operatörler ile anlaşmanız durumunda kullanılabilir. Tek bir tıkla, bir şubenin, bir sınıf seviyesinin, bir okulun, hatta genel müdürlüğünüze bağlı tüm okulların öğrenci, öğretmen, velilerine mesaj gönderebilirsiniz ve gönderilen mesajların okunup okunmadığı bilgisini edinebilirsiniz. Bunların excel olarak raporlanmasını sağlayabilirsiniz. Sınav sonuçları, devamsızlık, gecikmiş ödemeler, doğum günü kutlamaları gibi bilgileri SMS olarak velilerinize gönderebilirsiniz. “Okul Mesajlaşma Listesi” ile okulunuzdaki mesaj trafiğinin kontrolünü sağlayabilirsiniz.

2-Ödev Takip

K12Net sisteminde öğrencilerinize 4 çeşit ödev verilebilmektedir. Düz bir metni yönerge olarak yazabilir, ekteki pdf,Word, excel dokümanını, ya da ekteki sınavı online sınav olarak atayabilirsiniz. İstediğiniz bir web adresini link şeklinde  ödev olarak öğrenci portallarına gönderebilirsiniz. Velilerin çok sıklıkla çocuklarına sorduğu “Çocuğum ödevin var mı, ödevinin son tarihi ne zaman bitiyor, ödevini yaptın mı yapmadın mı? Sorularına veli portallarından cevap bulabilirsiniz. Öğretmenlerin ödev trafiğini izleyebilir, hangi dersten hangi öğretmenlerin ödev verdiğini görebilir, ödev ile ilgili rapor ve analizlere ulaşabilirsiniz. Öğretmenlerin ödev vermeleri ve ödev kontrol etmeleri çok kolaydır, 10 saniye içinde ödev atayıp, ödevleri kontrol etmek mümkündür. Kontrol edilen ödevler, anında öğrenci/veli portallarında analizlere dönüşür.

3-Kayıt Yönetimi

K12NET Kayıt Takip Modülü, kurumunuza kayıt olmayı planlayan potansiyel öğrencilerinizi misafir olarak kayıt altına alma olanağı sağlamaktadır. Velinin/öğrencinin  görüşmeye hangi tarihte geldiğini, yapılan görüşmenin içeriğini, belirlenen ücret gibi bilgileri takip edebilirsiniz. Kayıt Takip Modülü ile kaydettiğiniz misafir öğrencilere, okulunuzu tanıtmak için mesajlar gönderebilir, okulunuza kayıt olmaya karar verdiklerinde tek bir işlemle asil öğrenci listesine dahil edebilirsiniz.

4-Ölçme Değerlendirme

K12NET Ölçme Değerlendirme Modülü iki alanda Tübitak ödülü almıştır. Çoktan Seçmeli ve klasik sınavlarınızı kazanım esaslı yapabilir, 28 farklı özgün rapor ve analizle sınav sonuçlarını inceleyebilirsiniz. Sınavlarda kullanılan kazanımlara göre öğrencinin konu bazlı başarısını, eksiklerini nokta tayini tespit edebilirsiniz. Sınav sonuçlarınıza göre kazanım esaslı etütler düzenleyebilirsiniz. Bir konuyu öğrenememiş öğrencileri bir araya getirerek etkili geri bildirim eğitimleri yapabilirsiniz.  Sınav sonuçlarını ayrıca  SMS veya E-Mail yolu ile velilere ulaştırabilirsiniz.

5-Sınav Oturum Yönetimi

Öğrencilerinizi kendi sınıf seviyelerinde, farklı sınıf seviyelerinde, farklı müdürlüklerde karıştırarak, zahmetsizce sınav oturma planları yapabilirsiniz. Öğrencilerinize resimli/resimsiz Sınav Giriş Belgesi verebilirsiniz. Optik form kodlayıcı programı optik formların kimlik bölümlerini otomatik kodlatıp, öğrenci ismine düzenlenmiş sınav evrakları hazırlayabilirsiniz. Kurumunuz dışından misafir öğrencileri davet ederek, bursluluk sınavları organize edebilirsiniz.

6-Online Sınavlar

Öğrenciler kendi portallarından online sınav olabilirler. Online sınav için soru editörü programına ihtiyaç duyulmaktadır. Editör kullanılarak her sorunun içeriği, çözümü hatta videolu çözümü yüklenebilmektedir. Kendi portallarından sınav olan öğrenciler sınav bitiminde sonuçlarını görebilmekte, eğer yüklendiyse sınav sorularına, çözümlerine, çözümlü videolarına ulaşabilmektedirler.

7-Anket Modülü

K12NET’de kuruma özel anketler hazırlanabilmekte, kurumlar istedikleri soruları kendi formatlarına uygun olarak hazırlayabilmektedirler.  Öğrenci, veli, öğretmen, muhasebe birimi gibi kurumda bulunan herkese ve birime, dilenirse zorunlu,  dilenirse  isteğe bağlı olarak anket uygulattırılabilmektedir. Anket uygulaması devam ederken bile analizler otomatik oluşmaktadır. Her madde ayrı ayrı analiz edilmekte, kişilerin anket sonucunda yazdığı açık uçlu notların hepsi tek bir yerde toplanabilmektedir. Böylece kurumda aksayan hizmetler, memnuniyeti fazla olan taraflar hemen tespit edilebilmektedir.

8-Ajanda Modülü

Kurumunuzun etkinliklerini, özel günlerini, faaliyetlerini  tanımlayıp, öğrenci-öğretmen ve velilerinizle paylaşabilirsiniz. Öğretmenler, şube öğretmen kurullarında görüşmek üzere öğrencileri ile ilgili görüşlerini girip, paylaşmak istedikleri kişi ve birimlere iletebilirler.

9-Davranış Modülü

K12Net sisteminde gözlemlenebilen her durum, davranış modülünde kullanabilir. Bir davranışı bir kez ya da çok kez gözlemleyerek puanlayabilirsiniz. Puanlayacak zümre, öğretmen ve kişileri belirlemede esnek yetki yapısını kullanabilirsiniz. Bir davranış setini farklı zamanlarda uygulayarak, öğrencilerin gelişimlerini süreç içerisinde izleyebilirsiniz. K12Nette çeşitli davranış formları (Disiplin Notu, Sınıf Rehber Öğretmen Görüşü, Olumsuz davranışlar gibi) oluşturabilir, bu davranışlara göre öğrencilerinizi puanlayabilirsiniz. Bu gözlemlerinizi farklı isimlerde dizayn edilmiş karneler  ile velilerinizle paylaşabilirsiniz.

10- Rehberlik Modülü

Rehberlik modülünü kullanarak kayıtlı asil öğrencileriniz ile yaptığınız rehberlik görüşmelerini kayıt altına alabilir, yapılan görüşmeleri yıllar boyunca arşivleyebilirsiniz. Türkiye’de standardize edilmiş rehberlik /test ve envanterlerini kullanabilirsiniz. Bunların değerlendirilmesi için istediğiniz optik kâğıdı, istediğiniz, optik makineyi kullanabilirsiniz.

11-Günlük ve Ders Devamsızlığı

K12NET’de günlük veya ders devamsızlığı tutabilirsiniz. Devamsızlık türlerini ve ağırlıklarını istediğiniz gibi belirleyebilir, devamsızlık ile ilgili liste ve analizlere anında ulaşabilirsiniz. Öğrencilerin devamsızlıklarını belirlediğiniz kriterlere göre SMS  ve e-mail olarak bilgilendirme amaçlı gönderebilirsiniz. Ders devamsızlığını, belirlediğiniz  kurallara göre günlük devamsızlığa da çevirebilirsiniz.

12-Etüt Yönetimi

Okulun ve öğretmenlerin uygun olduğu saatleri  sisteme tanıtıp öğrencilerin sistemden bire bir etüt almalarını sağlayabilirsiniz. Derslerde eksikleri olan öğrencilere öğretmenler veya yöneticiler etüt ataması yapabilirler. Öğrenciler, kendi portallarından  etüt talebinde bulunabilir veya kurumda var ise Kioks tipi cihazlardan etüt talep edebilirler. Ölçme sınavlarında alınan sonuçlar doğrultusunda öğrencinin eksik olduğu kazanımlar  belirlenerek otomatik olarak etüt atanabilir.

13-Sağlık / Taramalar

K12NET’de öğrenciler için sağlık kartı oluşturulabilmekte, revire ne sıklıkla gelindiği, ne tür şikâyetlerde bulunulduğu, uygulanan tedavileri kayıt altına alınabilmektedir. Bu verilere dayandırılarak istatistiksel sonuçlara ulaşılabilmektedir. Öğrenci gelişim sürecinin takibi için boy, kilo, kemik gelişimi, el-göz koordinasyon  ölçümü gibi taramalar yapılabilmektedir. Öğrencilere ait bu tarama bilgileri ile uluslararası standarda göre yorumlanabilmektedir.

14-Kulüpler Modülü

Öğrencilerinizi kulüplere manuel atayabileceğiniz  gibi  kulüp tercihlerini, öğrenci ve velilerin kendi portallarından yapabilecekleri şekilde de  tasarlayabilirsiniz. Öğrenciler 4 kulübe kadar seçim yapabilmektedirler. Tercihler tamamlandıktan sonra tek bir işlemle öğrencilerin mümkünse tamamı birinci tercihine yerleşecek şekilde, olmadığı takdirde ikinci, üçüncü, dördüncü tercihlerine saniyeler içerisinde yerleştirilebilmektedir.

15-Ön Muhasebe

K12NET ile ön muhasebe olarak tanımlanan her işi yapabilirsiniz. Kasalarınızı tanımlayabilir, gelir ve giderlerinizi işleyip kasa takiplerini yapabilirsiniz. Kayıt sözleşmesi yaptığınızda velilerinizin imzalayacağı Kayıt Zarfı, sizin dizayn ettiğiniz şekilde sistem tarafından hazırlanmaktadır. Tahsilatlarınızı  yaptıktan sonra Makbuz ya da Fatura çıktısını döküm olarak alabilirsiniz. Gecikmiş ödemesi olanları tespit edip, istediğiniz kişilere gecikmiş ödeme uyarısını SMS olarak gönderebilirsiniz. Personelleriniz için sözleşme düzenleyebilir, maaş ödemelerini kayıt altına alabilirsiniz. Öğrenci dışında gelirlerinizi sisteme işleyebilir, gider kalemlerinizi belirleyerek giderlerinizi belirleyebilirsiniz. Hesaplar arasında virman yapabilir, mali hesaplardaki tüm hareketleri izleyebilirsiniz. Tek sayfada kurumun tüm durumunu ortaya koyan, Kurucu raporunu bir tıkla elde edebilirsiniz.

Tahsilatlarınızı Param Sanal POS ile Türkiye’deki ulusal 23 banka,10 kredi kartı ve yabancı kredi kartlarından kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

16-Öğrenci Servisleri

Öğrenci servisleri modülü kullanarak okulunuzda çalışan servis araçlarını  sisteme kaydedebilirsiniz. Servis güzergahlarını sisteme tanıtılıp gün ve  güzergah bilgilerine öğrencilerinizin durumlarını takip edebilirsiniz. Tek bir tuşla ilgili serviste seyahat eden öğrencilerin velilere ihtiyaç duyulduğunda SMS gönderimi yapabilirsiniz.

17-Ders Dağıtım Programı

K12NET’in ders dağıtım programı tabir yerindeyse “iğnenin deliğinden” geçirir. Öğretmen-ders-saat bilgisi gözetilerek en verimli ders programlarının yapılmasını, şube ve öğretmenlere göre ders dağıtım programı listelerinin hazırlanmasını ve tüm süreci görebileceğiniz çarşaf listelere ulaşımını bu modülle sağlayabilirsiniz.

18-Bilgi Belge Takip Modülü

Bilgi-Belge Talep İşlemleri ile Öğrenci ve Velilerin K12Net üzerinden Belge taleplerini oluşturabilmeleri sağlanmıştır.

19-Finans Analiz Modülü

Kurumunuzda gerçekleşen giderlerinizi, öğrenci sözleşmeleri dışında elde ettiğiniz ekstra gelirlerinizi, personel sözleşmelerinizi, maaş ödemelerinizi, hesaplar arasında gerçekleştirdiğiniz para akışını giriş yapabileceğiniz ve bu işlemlere bağlı olarak detaylı raporlama yapabileceğiniz modüldür.

20-Gradebook Not Defteri Modülü

Öğrencilerin kayıtlı olduğu derslerine ait karne notunu etkileyen ya da etkilemeyen sınav puan girişlerinizi yapabileceğiniz, bu sınavlardaki soruları ait soru, kazanım, çözüm gibi veri girişlerini yapabileceğiniz sonrasında detaylı analizli raporlama ve öğrenciye özel raporlar alabileceğiniz modüldür.

21-LGS ve Üniversite Tercih Sistemi

K12NET’in LGS Tercih Programı hazır. İhtiyacı olan tüm kullanıcılarımız, K12NET müşterisi olsun veya olmasın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında  https://lgs.k12net.com/ adresinden tercih programımızı ÜCRETSİZ kullanabilirler.

22-Ön Kayıt Modülü

Kayıt olmayı düşünen, henüz planlama aşamasında olan, artık kayıt olmaya karar vermiş, zaten okula kayıtlı, bir üst yıla kayıtlı olmayı isteyen velilerin okula gelmeden taleplerini, şuan bile, K12NET Ön Kayıt modülüyle yapabiliyoruz.

23-Öğrenci-Veli Portalı

K12NET sistemine öğrenci tanımlandığında kullanıcı adı ve Parolası otomatik oluşur. Bunun dışında öğrencinin Annesi, Babası ya da hala teyze gibi sistemde kayıtlı olan diğer yakınları da veli olarak tanımlanıp kendi şifreleri ile giriş yapmaları sağlanabilir. K12net sisteminde bir öğrenciyi birden fazla veli izleyebilir ya da bir veli birden fazla öğrencisini tek şifre ile takip edebilir.

24-Öğretmen Portalı

Öğretmenlerimiz interneti olan herhangi bir bilgisayardan, istedikleri internet tarayıcısından, Cep Telefonlarından, tabletlerden giriş yapabilirler. Okul yönetiminin kendilerine söylediği adresten, kendilerine verilen kullanıcı adı ve parolası ile sisteme giriş yaparlar. Sistemi İngilizce ya da Türkçe olarak kullanabilirler. Öğretmenler Kendi portallarından ödev verebilir, devamsızlık alabilir, kendine özgü sınavlar tanımlayabilirler. Derste işleyeceği konuların girişini yapabilir, bu konular ile ilgili ön test, konu anlatım videoları gibi materyaller paylaşabilirler. Bunlar gibi pek çok işlemleri okul yönetimine ihtiyaç duymadan kendi portallarından yürütebilirler.

25-Personel Devamsızlığı

Okulunuzda bulunan personellerinizin devamsızlık girişlerini günlük yada toplu girişlerini yapabilir, raporlayabilirsiniz. Personel devamsızlıklarını otomatik olarak mobil uygulamada ki konum bilgisi ile otomatik olarak personellerin okulunuza geldiğinde devamsızlıklarının alınmasını sağlayabilirsiniz.

26-Soru Editörü

Okulunuzda tanımladığınız sınavların içeriklerini girebileceğiniz, soruların görselleriyle birlikte kazanımlarını girerek daha sonrasında kitapçık oluşturacağınız ve tanımlanan sınavları öğrencilerinize online olarak uygulayabileceğiniz bir alandır. Soru editörü sayesinde kendi soru havuzunuzu oluşturabilir ve soru havuzundan soru seçimi yaparak sınav oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz.

27-Bursluluk Sınav Organizasyonu Modülü

Bursluluk sisteminde tanıtım videoları, slaytlar, sloganlar, yönergeler, kuruma özel görsellerin eklenmesi sağlayabilirsiniz. Ne zaman değişiklik yapmak isterseniz, kimseye sormadan, yardım istemeden kendiniz değiştirebilirsiniz. Öğrencilerin online başvurularını yapabileceği, giriş belgelerini ve sınav sonrası sonuçlarına ulaşabilmesi sağlanmaktadır. Üstelik sınav sonuç belgesinde hangi bilgilerin yer alabileceğini belirleyebilirsiniz. Bursluluk sınavlarının yanı sıra yapacağınız etkinlikler için dışarıdan talep toplamak istediğinizde yine bu sistem sayesinde sürecinizi yürütebilirsiniz.

28-Öğretmen Portalında Soru Editörü

Öğretmenlerimiz, okul yönetimine veya ölçme değerlendirme birimine ihtiyaç duymadan, kendileri düz bir yazı yazarak, bir yerden resim yapıştırarak, veya daha önce yazılmış bir Word belgesinden kopyalayarak, kendi sınavlarını hazırlayabilir, kendi online sınavlarını yapabilirler. “Öğretmenimiz dersini anlattı, ödev verdi, acaba öğrencileri, dersi ne kadar dikkatli dinledi, dersi ne kadar anladılar? Hemen, 5-10 soruyla küçük bir Quiz düzenleyebilecekler. Öğretmenlerimiz, kolay ve hızlı soru girişi yapabilmesi sağlanmaktadır.

29-Öğretmen Portalında Konular

Dönem müfredatlarımız daha önceden belirlenmiş ve bunların sisteme işlemek istiyorsak öğretmen portallarından konular ile ilgili tanımlamaları gerçekleştirebilirsiniz yıllardır kullanılan sınıf defterini bu sayede dijitalleştirebilirsiniz.

30-Stok Zimmet-Demirbaş Takip Modülü

Stok Takibi modülü stoklarınızı, demirbaşlarınızı, zimmetlerinizi, kantin takiplerinizi ifade etmektedir. Ürünleri kendi depolarınızda oluşturarak depolarınıza gönderebilirsiniz farklı kişilere satıp, emanet verip, depodan çıkarabilirsiniz.

31-Doküman Yönetim Modülü

Belgelerinizi arşivleyebilmek, Öğrenci, veli ve personelleriniz ile belge, karne vb. paylaşımlar yapabileceğiniz ve ihtiyaç duyduğunuzda en hızlı şekilde ulaşabileceğiniz platformdur.

32-Parampos Entegrasyonu ile Veli Portalından Ödeme Alabilme

Türkiye’de faaliyet gösteren 23 Banka ,10 Kredi Kartı altyapısı ve yabancı kredi kartlarından K12Net sistemimizle entegre PARAM ödeme kuruluşu üzerinden kolay bir şekilde linkle, QR ve Mail Order yöntemleriyle dilerseniz tek çekim ,dilerseniz 12 ay’a kadar vade seçenekleri dilerseniz de parçalı ödeme seçenekleriyle k12Net’e özel çok cazip komisyon oranları ve valör süreleri ile  tahsilatlarınızı kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

33-Online Alış-Veriş Modülü

Online mağaza işlemleri modülünü kullanarak Kıyafet, Kitap, Kırtasiye yada Gezi, Tiyatro Gösterileri gibi birçok ürün ve hizmetin satışını online olarak yapabilirsiniz.

34-Nöbet Takip Programı

Okullarda öğretmenler belli saatlerde belli noktalarda nöbet tutarlar okul yönetimi nöbet programını K12Net sisteminde yer alan Nöbet Modülüne ne giriş yapabilmektedir. Sistemden rapor alabilirsiniz ayrıca nöbet görevi olan öğretmenlere sürekli görevin var diye hatırlatması gerekiyor ve görev yerlerinde değişiklikler de olabilir bu modül ile anında nöbeti olan kullanıcılara bildirimler gitmektedir.

35-Kütüphane Modülü

Kütüphanenizde yer alan yayınlarınızı sisteme yükleyebileceğiniz. Öğrenci, veli ve personellerinize yayınları ödünç, rezervasyon ve türlü raporlamalar alabileceğiniz platformdur.

36-Görevler Modülü

Kurumunuzda kime ne görev verildi? İşlem tamamlandı mı? Kontrolleri sağlandı mı? gibi tüm işlemlerinizi görevler modülünden tanımlayıp takip edebilirsiniz.

37-Kantin Modülü

Okulunuzda hizmet veren kantinin yönetimini K12NET üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kantin modülünü kullanabilmeniz için sisteme stokların girilmiş olması yeterlidir.

38-Başarılarım Modülü

Okulunuzda veya okul dışı yapılan çeşitli etkinliklerinizle istinaden öğrencilerinize verebileceğiniz rozet/kupa/avatar sistemidir. Bu sayede öğrenci başarılarını veya genel grup başarılarının girişini gerçekleştirebilirsiniz.

39-Yemekhane Modülü

Kurum yemekhanenizde yer alan servis ürünlerini sisteme tanımlayabileceğiniz, menü planlarınızı günlük, haftalık, aylık oluşturup, raporlarını alabileceğiniz modüldür. Aynı zamanda öğretmenler öğrencilerin öğün ve servis ürünlerini Yedi/Yemedi şeklinde kontrollerini giriş yapabileceği, hem menüleri hem de kontrolleri veli ve öğrenci portalından takip edebileceğiniz modüldür.

40-Cep Telefonu ile Optik Okuma Modülü

K12NET Ölçme değerlendirme modülünde öğrencilerin optik kağıtlarını hiçbir optik okuma cihazına ihtiyaç duymadan sadece cep telefonu ve mobil uygulama üzerinden taratıp değerlendirebilirsiniz.

41-Mağaza Modülü

Mağaza işlemleri modülünü kullanarak Kıyafet, Kitap, Kırtasiye yada Gezi, Tiyatro Gösterileri gibi birçok ürün ve hizmetin satışını online olarak yapabilirsiniz.

42-Öğretmen – Veli Randevu Sistemi 

Öğretmenleriniz, velilerinizle okulda online-yüz yüze görüşmeden önce K12NET’de randevu saatlerini ayarlayabilmektedir. Böylelikle
veliniz öğretmen ile görüşmeden önce öğretmenin uygun saatlerine göre randevu saatini belirleyip, randevu talep ve iptali yapabilmektedirler.

43-Mezun Takip Sistemi

Kurumunuzda geçmiş yıllarda eğitim alan öğrencilerinizi bir arada listeleyebileceğiniz, iletişim, eğitim, iş bilgilerini kayıt altına alabileceğiniz ve raporlamalarını yapabileceğiniz modüldür.

 

Türkiye

ATLAS EĞİTİM YAZILIMLARI
Hacettepe Teknokent 1.Arge Binası No:25 Beytepe 06800 Ankara – TURKEY

Tel:+90 312 299 2313
E-Mail: [email protected]

United States

K12NET, LLC
28610 Hwy 290, F09 #158 Cypress, TX 77433

Tel: 713-412-7558
E-Mail: [email protected]

Palestine

K12NET Palestine LLC
Al-Irsal Street, Opposite Palestine Tower New Man Building 6th Floor, Office 607. Ramallah

Tel: +970 599 950 060
E-Mail: [email protected]

United Arab Emirates

NOVELTY TECHNOLOGIES
The One Tower, Office 3926, Sheikh Zayed Road Barsha Heights – Dubai United Arab Emirates

Tel:+971 4 246 2871
E-Mail: [email protected]